Din browser tillader ikke JavaScript og Minvej.dk kræver JavaScript.
MinVej.dk - Skizofreni

Velkommen til MinVej.dk

Basisviden om psyke, sygdom og behandling.
Du kan ikke længere logge på MinVej.dk som bruger, læs mere.

Skizofreni

Kender du det?

Du kommer op at skændes med en - og du gør dig automatisk nogle forestillinger om hans motiver. Du er overbevist om, at du ved præcis, hvorfor han gør, som han gør. Da du får nogle flere fakta på bordet, kan du imidlertid godt se, at årsagen til hans handling var en helt anden, end den du troede.

Når man lider af skizofreni kan man også have en klippefast tro på noget, der ikke har hold i virkeligheden. Forskellen er, at man ikke altid kan skelne mellem forestilling og virkelighed. 

 • Skizofreni
  Skizofreni

  Skizofreni følges ofte af psykotiske vrangforestillinger.

  Det er en myte, at skizofreni betyder, at man har en personlighedsspaltning – og flere forskellige personligheder.

  Udbredelse

  Mellem 3 og 5 ud af 1.000 danskere får skizofreni. 

  Sygdomstegn

  Skizofreni viser sig bl.a. ved forskellige tegn på psykose. Det kan være hallucinationer, f.eks. at man hører stemmer eller ser ting, der ikke er der.

  Det kan også være vrangforestillinger, hvor man er fast overbevist om noget , der ikke har hold i virkeligheden.

  Man kan også opleve forstyrrelser i måden, man bevæger sig på, f.eks. gentagne påfaldende bevægelser, uro og stivnen eller forstyrrelser i måden, man taler på, f.eks. 'sort' snak.

  Man kan også isolere sig selv og trække sig tilbage fra at være sammen med andre.

  Udredning

  Skizofreni opstår typisk, når man er først i tyverne. Man skal have haft sygdomstegn i mindst 1 måned, for at få diagnosen.

  Behandling

  Skizofreni behandles typisk med antipsykotisk medicin og kognitiv adfærdsterapi.

  Prognose

  Sygdommens forløb er forskellig fra person til person:

  Måske skal man leve kronisk med sygdommen. Men der er også nogle, der får blot en enkelt episode med skizofreni - og derefter bliver raske.

  Omkring 25 pct. har kun én sygdomsepisode, mens 25 pct. får et kronisk, livslangt forløb.

  De resterende 50 pct. har et forløb mellem disse to yderpunkter: Ved at følge behandlingen kan de leve et godt, og måske helt normalt, liv.

  Ophør med medicin er den største årsag til tilbagefald:  Ca. 75 pct. af de, som får diagnosen skizofreni, og som ophører med medicin, vil i løbet af 1-2 år opleve et psykotisk tilbagefald. Det tager i gennemsnit 1 år at komme sig efter et tilbagefald.

  Jo før, vi kan behandle psykosen, jo nemmere er det for den syge at blive rask igen. Ved hurtigt at søge hjælp, mindsker man risikoen for tilbagefald senere i livet.

  Mere viden

  Mere om skizofreni i patienthåndbogen på sundhed.dk.

  Se også http://www.ungmedskizofreni.dk

  Netværk

   http://www.skizofreniforeningen.dk/

   

  Opdateret d. 03.09.2018

 • Skizotypi
  Skizotypi

  Skizotypi er en lidelse, der giver forstyrrelser i, hvordan man oplever verden omkring sig, og hvordan man oplever sig selv og sine følelser. Dette gør det svært for mange at være i sociale relationer.

  Forskellen på skizotypi og skizofreni er, at skizotypi mangler de psykotiske symptomer som vrangforestillinger og hallucinationer.

  Udbredelse

  Vi har ikke danske tal for skizotypi, men amerikanske undersøgelser viser, at knap 4% af befolkningen vil få skizotypi i løbet af deres levetid.

  Sygdommen er lidt mere almindelig hos mænd end hos kvinder.

  Sygdomstegn

  Når man har skizotypi, har man forstyrrelser i sin adfærd, tanker og følelser. Man kan være excentrisk, isolere sig selv eller have svært til at tage kontakt til andre. Man kan have bizarre eller paranoide ideer og overdreven grublen.

  Man kan føle sig empatiløs eller have upassende følelser. Det kan være svært at finde glæde ved ting, som man ellers har været glad for.

  Der kan også være forstyrrelser i sine sanser og små kortvarige psykoser med stærke illusioner, hallucinationer eller vrangforestillinger, der som oftest opstår uden nogen ydre årsag.

  De fleste patienter med skizotypi har ikke alle de nævnte symptomer, og det varierer fra patient til patient.

  Udredning

  Udredningen foregår i samarbejde med en læge.

  Behandling

  Behandlingen for skizotypi vil typisk bestå af både psykoterapi og en medicinsk indsats med mindre doser af antipsykotika.

  Prognose

  Mange patienter med skizotypi vil være præget af sygdommen hele livet. Med behandling og rehabilitering kan der dog opnås betydelig bedring.

  Mere viden

  Psykiatrifonden om skitzotypi

  Opdateret d. 03.09.2018

 • Psykose
  Psykose

  Psykose er ikke en sygdom, men en tilstand, forårsaget af fx psykisk sygdom, anden sygdom eller misbrug.

  Når man er psykotisk tror, ser eller hører man ting, der ikke er virkelige. Man kan ikke selv skelne mellem virkelighed og fantasi.

  Tegn på psykose:

  • Hallucinationer. Man hører måske stemmer eller ser ting, der ikke er der.
  • Vrangforestillinger. Man kan være fast overbevist om noget , der ikke har hold i virkeligheden.
  • Forstyrrelser i måden, man bevæger sig på, fx gentagne påfaldende bevægelser, uro, stivnen.
  • Forstyrrelser i måden, man taler på, f.eks. 'sort' snak.

  Når lægen skal finde ud af, om man har en psykose, kan han f.eks. spørge:

  • Har du hørt eller set ting, som er mærkelige eller som andre ikke opfatter?
  • Har du haft mærkelige oplevelser, knyttet til din krop (fx følt dig fjernstyret, mærket elektriske stød eller lignende)?
  • Har du haft mærkelige lugt- eller smagsoplevelser?
  • Har du følt dig overvåget, forfulgt eller haft usædvanlige idéer?
  • Har du specielle evner? Modtager du budskaber fra aviser, radio eller TV, som er specielt møntet på dig?
  • Føler du, at du kan tænke klart eller er der noget, der forstyrrer dine tanker?
  • Kan du læse andres tanker?

   

  Læs mere på sundhed.dk:

  Paranoid psykose

  Akut psykose

  Fødselspsykose

  Psykose, som følge af skizofreni

  Opdateret d. 03.09.2018

Pårørende Leksikon
Luk
Del
 • X
Del

Modtageren får en e-mail med et link til MinVej.dk og den information, du gerne vil dele. Du har mulighed for at tilføje en kort besked.

Din e-mail er sendt. Tak fordi du delte din viden.