En personlighedsforstyrrelse er kendetegnet ved afvigende personlighedstræk. Dette vil ofte vise sig i form af uforståelige reaktioner i situationer, hvor man normalt ville reagere anderledes.

Personlighedsforstyrrelser grundlægges i barndommen. De er udtryk for en forstyrrelse i udviklingen af personligheden.

Der findes flere forskellige typer af personlighedsforstyrrelser, men de har også fællestræk.

Udbredelse

Ca. 10-13 pct. af befolkningen har en eller flere personlighedsforstyrrelser.

Sygdomstegn

En personlighedsforstyrrelse er kendetegnet ved urimelige eller uforståelige reaktioner. Der findes flere forskellige typer.

Personlighedsforstyrrelser kan fx komme til udtryk som problemer i forholdet til andre eller som misbrug af alkohol og stoffer.

Udredning

Når din behandler stiller sin diagnose, sker det ud fra det af Sundhedsstyrelsen godkendte ICD-10 indeks. Indekset beskriver, hvilke sygdomstegn, der skal være til stede, for at få diagnosen.

Behandling

Milde personlighedsforstyrrelser behandles typisk med samtaleterapi i et længere forløb. Det foregår ofte i en gruppe.

Ved alvorlige personlighedsforstyrrelser kan man blive indlagt og efter behov få fx beroligende eller anden medicin.

Prognose

Man kan ikke fjerne personlighedsforstyrrelsen, heller ikke med medicin. Men man kan lære at tackle symptomerne og leve et ganske normalt liv.

Mere viden

Læs mere om personlighedsforstyrrelser i Patienthåndbogen på Sundhed.dk

Netværk

www.borderlineforeningen.dk

Opdateret d. 03.09.2018