OCD (Obses­sive Compulsive Disor­der) er tvang­stan­ker og/eller tvangs­hand­lin­ger.

OCD findes i alle svær­heds­gra­der, lige fra den helt milde med kun lejlig­heds­vis optræ­den til den svært inva­li­de­rende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslag­lagt af tvang­stan­ker og hand­lin­ger.

Tvang­stan­ker er fx frygt for at skade sig selv eller andre, frygt for smitte/kemikalier, over­dre­ven tvivl og behov for orden/symmetri. Tankerne er næsten altid pinag­tigt gene­rende og uhyre svære at modar­bejde.

Tvangs­hand­lin­ger er tilba­ge­ven­dende hand­lin­ger, der udfø­res efter bestemte mønstre, ofte for at undgå en eller anden fryg­tet begi­ven­hed og ofte foran­le­di­get af tvang­stan­ker. De hyppig­ste tvangs­hand­lin­ger er vaske/rengøringsritualer, kontrol­ri­tu­a­ler (checken), tælleri­tu­a­ler og ordens-/sym­me­tri­ri­tu­a­ler.

Udbredelse

Omkring 2-3 pct. af befolkningen har OCD, dvs. tvangstanker og/eller -handlinger.

Sygdomstegn

OCD er kendetegnet ved tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstanker er:

  • uønskede.
  • påtrængende.
  • gentagne. 
  • uimodståelige.

Tvangshandlinger er handlinger, som man føler sig tvunget til at udføre. Også selv om man ved, at de ikke er nødvendige.

Udredning

Når din behandler stiller sin diagnose, sker det ud fra det af Sundhedsstyrelsen godkendte ICD-10 indeks. Indekset beskriver, hvilke sygdomstegn, der skal være til stede, for at få diagnosen.

Man bliver typisk spurgt om:

  • Man har tanker, som gør en nervøs eller ubehagelig til mode – og som man ikke kan blive kvit, uanset, hvor hårdt man prøver?
  • Man holder ting ekstremt rene eller meget ofte vasker hænder?
  • Man tjekker og kontrollerer ting – som fx at låse døren – mere, end andre gør?

Behandling

OCD behandles ofte med psykoterapi, f.eks. kognitiv adfærdsterapi eller eksponering.

Prognose

I de fleste tilfælde, virker behandlingen, efter hensigten. Mange oplever dog tilbagefald, et stykke tid efter behandlingen. Permanent antidepressiv medicin kan forebygge, at man igen bliver syg.

Mere viden

Læs mere om OCD i Patienthåndbogen på sundhed.dk

Netværk

www.ocd-foreningen.dk

Opdateret d. 31.07.2018