Patienter, der ikke forstår eller taler dansk kan få hjælp fra en tolk:

Mere viden

Anden information om det danske sundhedsvæsen findes på hjemmesiden www.detdanskesundhedssystem.dk

Se bl.a. film om muligheden for at få hjælp ved psykisk sygdom:

Sprog: Engelsk, arabisk,  bosnisk, somali, tyrkisk, urdu, farsi.

Opdateret d. 14.03.2018